Burun Estetiğinde Altın Oran Nedir ve Önemi Nelerdir?


-Altın oranın insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz rolleri vardır.

-İrrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1.618

-Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından bulunmuş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.
-Rönesans sanatçılarından Leonardo da Vinci tablolarında ve heykellerinde denge, oran, estetik ve güzelliği elde etmek için bu oranı sıklıkla kullanmışdır. En meşhur eserlerinden Mona Lisa portresi de altın orana göre tasarlanmıştır. Mimar sinan da eserlerinde bu oranı kullanmıştır.

-Estetik cerrahide simetri, oran ve denge önemlidir. Altın oran tasarımı ve analizi ise daha üst bir kavramdır.

-Tabiattaki canlıların uzuvların oranı dahi bu orana uyumludur.

-Altın orana uyumlu ve uygun ölçülerdeki objelerin ve canlıların daha estetik görsel olduğu ve güzel göründüğü savunulur.

-Günümüz araştırmacıları bu orana göre uyumlu olan insan yüzlerinin olmayan yüzlere göre daha çekici olduğunu belirtirler. Simetri de estetik görsellikte çok önemlidir, nedeni ise doğumsal veya sonradan edinilmiş bir kusurun olmamasını gösterir.

-Burun uzunluğu yüz yüksekliğinin 1/3 orta kısmına eşit olmalı,
-Burun genişliği ile ağız genişliği arasındaki oran, burnun uzunluğu ile projeksiyonu arasındaki oran, yüzünün oturduğu diktörtgenin kenarlarının birbirine oranı altın oran değerlerinde olmalıdır. Bu durumda, burnun, yüze ve başa göre uyumu, dengesi ve estetik görsel görüntüye en yüksek seviyede ulaşması sağlanır.

Op Dr. Güncel Öztürk
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Menü